Voor wie?
Kinderen, jongeren, volwassenen - en hun gezin, kunnen aankloppen met allerhande vragen en moeilijkheden. 

Bijvoorbeeld: 
• identiteitsvragen, 
• angst,
• piekeren, 
• depressie, 
• stress, 
• persoonlijke groei, 
• verwerking, 
• overgang naar een nieuwe levensfase, 
• echtscheiding, 
• vragen rond opvoeding, 
• moeilijkheden in de partnerrelatie of in het gezin, 
• moeilijkheden op school, 
• slaapproblemen, 
• moeilijkheden met sociale vaardigheden, 
• gedragsproblemen, 
• psychosomatische klachten, … 

Werkwijze
Elk gezin maakt lastige periodes mee. Elke persoon ervaart soms wel wat moeilijkheden. Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat het allemaal moeilijker verloopt. Soms lukt het niet meer om er samen uit te komen en lijk je vast te zitten.
In een therapeutisch proces zullen we samen de weg bewandelen naar nieuwe mogelijkheden. Ik geloof in de kracht van elk individu en elk gezin, en de mogelijkheid tot groei en verandering. 

Kennismakingsgesprek
Graag nodig ik je eerst uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zullen we ingaan op de vragen en verwachtingen die aanwezig zijn. Ook praktische afspraken zullen dan bekeken worden. Nadien kan een gezamenlijk gedragen therapeutisch proces opgestart worden.

Verloop
Jouw vragen en verwachtingen bepalen het verdere verloop van de therapie. In de gesprekken zullen we stilstaan bij aspecten die voor jou, je kind, of je partner van belang zijn. Hierbij respecteer ik steeds jullie eigen keuzes, tempo, mogelijkheden en grenzen.

Beroepsgeheim
Wat je in de sessie vertelt is beschermd door het beroepsgeheim. Binnen de groepspraktijk De Pauw is er sprake van een gedeeld beroepsgeheim waarbij intern overleg mogelijk is. Het is ook mogelijk dat jouw dossier besproken wordt binnen intervisie- of supervisiemomenten met andere psychologen (die eveneens verbonden zijn aan het beroepsgeheim). 

Samenwerking
Samenwerking met de arts, de school of de doorverwijzer is belangrijk om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Indien dit nodig is, zal dit steeds met jou besproken worden voorafgaand aan het contact.

Klachten of vragen?
Bij klachten of vragen kan je je in de eerste plaats tot mezelf of een medewerker van de praktijk richten. Indien dit niet mogelijk is, kan je de beroepsvereniging aanspreken: de Belgische Federatie van Psychologen (www.bfp-fbp.be), via e-mail (bfp@skynet.be) of telefonisch (02/514.75.09).

Tarief
Individuele sessie (1 uur) 60,00 €
Voor elke andere opdracht in het kader van de therapie worden dezelfde tarieven aangerekend (bv. fysiek overleg op school). 

Tussenkomst van de mutualiteit is mogelijk. Dit hangt af van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten, en de verzekering die je bezit. 
Het kosteloos annuleren van een afspraak kan tot 24 uur voorafgaand aan het gesprek. Bij annulatie op de dag zelf, zal de helft van sessie aangerekend worden. Indien niet verwittigd wordt, zal de gemiste afspraak volledig worden aangerekend.
Groepspraktijk
De Pauw