Wat?
Op vraag van ouders, de school of een kinderpsychiater kan een diagnostisch onderzoek aangevraagd worden. Gedurende een aantal sessie worden testen afgenomen en observaties uitgevoerd. Daarnaast worden ook vragenlijsten voor ouders, leerkrachten en kinderen meegeven.
Er wordt steeds een uitgebreid verslag opgemaakt dat met u besproken wordt tijdens een adviesgesprek. Indien u dit wenst, is het eveneens mogelijk om een gesprek aan te vragen met de psycholoog of orthopedagoog voor een gedetailleerde toelichting. 

Bij voorkeur wordt het diagnostisch onderzoek in de voormiddag of vroege namiddag uitgevoerd. Een attest voor school kan hierbij bezorgd worden.

WERKWIJZE

Intelligentieonderzoek
Een intelligentieonderzoek duurt gemiddeld 1,5 uur à 2 uur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde test, nl. de Weschsler intelligentietesten. Afhankelijk van de leeftijd wordt gekozen voor de WPPSI-III-NL (2 tot 7 jaar), de WISC-V-NL (6 tot 16 jaar) of de WAIS-IV-NL (vanaf 16 jaar).

Leerstoornissen
Indien mogelijk wordt er gebruikt gemaakt van de reeds beschikbare testen afgenomen in een school of bij de logopediste. Indien deze niet aanwezig of beschikbaar zijn, wordt er een onderzoek gedaan naar de achterstand tov leeftijdsgenoten. Aanvullend worden er nog andere testen (intelligentie, aandacht …) afgenomen om uit te sluiten of de vastgestelde achterstand mogelijks een andere oorzaak heeft dan een leerstoornis.

Aandacht- en concentratieonderzoek
Een sessie duurt gemiddeld 1uur. Er wordt gebruik gemaakt van de Tea-Ch (Test of Everyday Attention for Children, vanaf 6 jaar). Indien nodig wordt deze test aangevuld met subtesten uit andere testbatterijen zoals: NEPSY-II-NL, D-KEFS,… 

Onderzoek naar autismespectrumstoornis
Een ontwikkelingsonderzoek bestaat uit verschillende sessies (3 à 4). Waarbij een testbatterij gecombineerd wordt met spelobservaties en informatie uit de voorgeschiedenis van het kind.

Belevingsonderzoek
Een belevingsonderzoek omvat ongeveer een 3-tal sessies, waarbij via spel, gesprekken, vragenlijsten, tekeningen en projectief materiaal kennis gemaakt wordt met de innerlijke leefwereld van het kind.

Tarief
De duur van een onderzoek en het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag. Zowel de afname, de scoring als de verwerking van de testbatterij en de vragenlijsten wordt verrekend in de totale kostprijs. 
Per uur 50,00 €

Groepspraktijk
De Pauw